Cíle projektu

Hlavním cílem připravovaného projektu je akcelerace stávajícího stavu sítí nové generace NGA/NGN a jejich vytvořené infrastruktury, jež splňuje podmínky a předpisy v rámci dotačního programu OP-PIK – vysokorychlostní internet a evropského programu BEREC.

Na základě legislativních předpisů a technických parametrů byly již na startu přípravné fáze projektu jasně a přehledně definovány výstupy, a to:

• Měření sítí pro účely kontroly parametrů přístupu k síti internet (měření v běžném síťovém provozu).

• Měření a analýza sítě pro účely kontroly parametrů sítě a schopnosti přenosu dat (aktivační a projektová analýza sítě).

• Měření a analýza sítě pro účely kontroly parametrů nově budovaných dotovaných NGA sítí.

• Měření a analýza sítě pro účely kontroly parametrů stávajících NGA sítí, které jsou předmětem ochrany investic.