Projekt získal záštitu od Předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu Ing. Mgr. Jaromíra Nováka.