Tisková zpráva ze dne 29. srpna 2017:

Vysoké učení technické v Brně s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Masarykovou univerzitou a s akademickým sdružením CESNET připravuje v rámci výzvy OP VVV Dlouhodobá
mezisektorová spolupráce vyhlášené MŠMT ČR projekt, jehož základním cílem je ověřování kvality sítí nové generace NGA/NGN.

Jedná se o téma velice aktuální, neboť v současné době byl vypsán MPO ČR dotační program na podporu výstavby těchto sítí nové generace NGA/NGN, v němž bude alokováno v prvním kole 11 miliard korun.

Aby provozovatelé a majitelé těchto sítí mohli vůbec „dosáhnout“ na vypsané dotace, musí technologická řešení různých typů sítí splňovat základní kritéria pro jednotlivé nabízené služby. Jasně definované postupy pro měření parametrů těchto sítí a objektivnost získaných výsledků měření spolu s transparentností a jednoznačností tohoto procesu představují pro řešitele projektu velkou výzvu.

Věříme, že výstupy tohoto projektu přispějí k řádnému a efektivnímu čerpání dotací na výstavbu sítí nové generace NGA/NGN.

 

Bližší informace o projektu:

Oficiální stránka projektu:
http://www.sitenovegenerace.cz/

Anotace projektu:
http://www.sitenovegenerace.cz/anotace/

Projektový email:
info@sitenovegenerace.cz

 

Tisková zpráva

TZ_29_8_2017_Ověřování kvality sítí nové generace NGA_NGN

https://www.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/novinky-vav-f20227/overovani-kvality-siti-nove-generace-nga-ngn-d150667

https://www.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/novinky-vav-f20227/overovani-kvality-siti-nove-generace-nga-ngn-d150667