V rámci aktuálně připravovaného projektu OP-VVV jsme se domluvili na klíčové spolupráci s ČVUT FEL – katedrou telekomunikační techniky. Toto klíčové partnerství přinese do projektu možnost aplikovat poznatky z pracoviště a využít technického zázemí pro testování a modelování přístupových sítí nové generace.

Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry telekomunikační techniky k tomu uvádí následující:
„Osobně jsem se zúčastnil řady jednání, pracovních setkání a seminářů souvisejícím s přípravou Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Všeobecné povědomí o poměrně složité a komplikované technické podstatě NGA se posunulo vpřed, ale ještě mnohé je potřeba vykonat. Jsme připraveni k tomu přispět v rámci projektu, ve kterém spojí své síly špičková pracoviště ČR. A hodně je třeba udělat i v rovinách netechnických. Odstraňovat překážky v budování sítí NGA a v ideálním případě dosáhnout stavu, kdy všechny zúčastněné strany budou sledovat společný cíl zvýšení dostupnosti a kvality vysokorychlostních sítí v ČR a ne tolik své osobní pozice a zájmy.“